” กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ คุณแม่บุญศรี เวชศิลปคอง “

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันที่ 8 – 11  สิงหาคม  2559

เวลา  20.00 น.  สวดพระอภิธรรมทุกคืน

ณ  ศาลา  82 ปี  วัดสระแก้ว  (พระอารามหลวง)

วันเสาร์ที่  13  สิงหาคม  2559

                       เวลา  11.00 น.     ถวายภัตตาหารเพล

                      เวลา  13.00 น.    มีพระธรรมเทศนา

                      เวลา  14.00 น.    มาติกา – บังสุกุล

                     เวลา  16.00 น.    พระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ

ติดต่อเรา