ประชุมรับนโยบายผอ.เขต

วันที่ 14 มิถุนายม 2557

คณะครูโรงเรียนบ้านสี่แยก

เข้าร่วมการประชุมรับนโยบาย

จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

n1

n2

n3

ติดต่อเรา