งานบูรพาสิกขาอาเซี่ยน

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้นำนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมงาน “บูรพาสิกขาอาเซี่ยน” ASEAN Knowledge sharing 2016 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 รวมทั้งนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ASEAN Quize ด้วย

asean IMG_4490 IMG_4491 IMG_4497 IMG_4499 IMG_4500 IMG_4502 IMG_4504 IMG_4505 IMG_4507 IMG_4509 IMG_4511 IMG_4513 IMG_4514 IMG_4515 IMG_4516 IMG_4518 IMG_4520 IMG_4521 IMG_4526 IMG_4529 IMG_4531 IMG_4534 IMG_4535 IMG_4537 IMG_4538 IMG_4541 IMG_4547 IMG_4548 IMG_4551 IMG_4552 IMG_4554 IMG_4555 IMG_4556 IMG_4558 IMG_4563 IMG_4566 IMG_4569 IMG_4573 IMG_4574 IMG_4575 IMG_4576 IMG_4578 IMG_4579 IMG_4580 IMG_4583 IMG_4584 IMG_4586 IMG_4589 IMG_4591

เว็บไซด์โรงเรียนครับคลิ๊กเลย

เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านน้ำซับครับคลิ๊กเลย

 

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1