บูรพาสิกขาอาเซียน ASEAN Knowledge 2016

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดงานมหกรรม ”บูรพาสิกขาอาเซียน ASEAN Knowledge 2016” ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  โดยพิธิเปิดดีรับเกียรติจากนายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ( ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ) มาเป็นประธาน และมีนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีสถานศึกษาในสังกัดมาร่วมจัดซุ้มนิทรรศการแสดงผลงานอย่างมากมาย

IMG_001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0127 IMG_0128 IMG_0129 IMG_0130 IMG_0131 IMG_0132 IMG_0133 IMG_0134 IMG_0135 IMG_0136 IMG_0137 IMG_0138 IMG_0145 IMG_0147 IMG_0148 IMG_0149 IMG_0150 IMG_0151 IMG_0152 IMG_0153 IMG_0154 IMG_0155 IMG_0157 IMG_0158 IMG_0159 IMG_0160 IMG_0161 IMG_0163 IMG_0164 IMG_0167 IMG_0168 IMG_0170 IMG_0171 IMG_0172 IMG_0173 IMG_0176 IMG_0179 IMG_0190 IMG_0191 IMG_0192 IMG_0193 IMG_0194 IMG_0195 IMG_0196 IMG_0197 IMG_0198 IMG_0199 IMG_0200 IMG_0201 IMG_0202 IMG_0203 IMG_0204 IMG_0205 IMG_0207 IMG_0208 IMG_0209 IMG_0210 IMG_0211 IMG_0212 IMG_0213 IMG_0214 IMG_0215 IMG_0216 IMG_0217 IMG_0218 IMG_0219 IMG_0220 IMG_0221 IMG_0222 IMG_0223 IMG_0224 IMG_0225 IMG_0226 IMG_0227 IMG_0228 IMG_0229 IMG_0230 IMG_0231 IMG_0232 IMG_0233 IMG_0234 IMG_0235 IMG_0236 IMG_0237 IMG_0238 IMG_0239 IMG_0240 IMG_0241 IMG_0242 IMG_0243 IMG_0244 IMG_0245 IMG_0246 IMG_0247 IMG_0248 IMG_0249 IMG_0250 IMG_0251 IMG_0252 IMG_0253 IMG_0254 IMG_0255 IMG_0256 IMG_0257 IMG_0258 IMG_0259 IMG_0260 IMG_0261 IMG_0262 IMG_0263 IMG_0264 IMG_0265 IMG_0266 IMG_0267 IMG_0268 IMG_0269 IMG_0270 IMG_0271 IMG_0272 IMG_0273 IMG_0274 IMG_0275 IMG_0276 IMG_0277 IMG_0278 IMG_0279 IMG_0280 IMG_0281 IMG_0282 IMG_0283 IMG_0284 IMG_0285 IMG_0286 IMG_0287 IMG_0288 IMG_0289 IMG_0290 IMG_0291 IMG_0295 IMG_0298 IMG_0301 IMG_0303 IMG_0305 IMG_0306 IMG_0307 IMG_0308 IMG_0309 IMG_0310 IMG_0311 IMG_0312 IMG_0313 IMG_0314 IMG_0315 IMG_0316 IMG_0317 IMG_0318 IMG_0319 IMG_0320 IMG_0321 IMG_0323 IMG_0324 IMG_0325 IMG_0326 IMG_0327 IMG_0328 IMG_0329 IMG_0330 IMG_0331 IMG_0332 IMG_0333 IMG_0334 IMG_0335 IMG_0336 IMG_0337 IMG_0338 IMG_0339 IMG_0340 IMG_0341 IMG_0342 IMG_0343 IMG_0344 IMG_0345 IMG_0346 IMG_0347 IMG_0348 IMG_0349 IMG_0350 IMG_0351 IMG_0352 IMG_0353 IMG_0354 IMG_0355 IMG_0356 IMG_0357 IMG_0358 IMG_0359 IMG_0360 IMG_0361 IMG_0362 IMG_0363 IMG_0364 IMG_0365 IMG_0366 IMG_0367 IMG_0368 IMG_0369 IMG_0370 IMG_0371 IMG_0372 IMG_0373 IMG_0374 IMG_0375 IMG_0376 IMG_0377 IMG_0378 IMG_0379 IMG_0380

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1