7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ร.ร.บ้านคลองนางาม

ผอ.กาญจนา  สุภาศาสตร์ นำคณะครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านคลองนางาม 

ออกเดินรณรงค์ 7 สิงหาประชามติร่วมใจ 

เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวไปร่วมกันใช้สิทธิ์ลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ

IMG_6654 IMG_6655 IMG_6662 IMG_6665 IMG_6669 IMG_6670 IMG_6673 IMG_6677 IMG_6678 IMG_6682 IMG_6687 IMG_6692 IMG_6701 IMG_6702 IMG_6703 IMG_6707 IMG_6708 IMG_6714 IMG_6715 IMG_6716 IMG_6717 IMG_6718 IMG_6719 IMG_6720 IMG_6721

 

ติดต่อเรา