ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง การออกเสียงประชามติ

ให้กับนักเรียน ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่  4  สิงหาคม  2559

DSC_0321 DSC_0323 DSC_0325 DSC_0326

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1