โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  จัดโครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรม เขาสามสิบร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  โรงเรียนวัดพวงนิมิต และโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

วันที่ 3-4  สิงหาคม  2559

DSC_0774

DSC_0029 DSC_0027 DSC_0018 DSC_0013 DSC_0007 DSC_0032    DSC_0791 DSC_0823 DSC_0831 DSC_0833

DSC_0058DSC_0044DSC_0049

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

 

ติดต่อเรา