กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและมหกรรมการประกวดแอโรบิค

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและมหกรรมการประกวดแอโรบิค

เปิดบ้าน TO BE NUMBER ONE พี่น้องคลองสิบสาม

วันที่  29  กรกฎาคม  2559

DSC_0345 DSC_0374 DSC_0657 DSC_0690 DSC_0730 DSC_0685 DSC_0553 DSC_0377 DSC_0364

 

Message us