ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดไทรงาม สพป.ตรัง เขต 1

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดไทรงาม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

วันที่  17  กรกฎาคม  2559

DSC_0006 DSC_0009 DSC_0024 DSC_0030 DSC_0035 DSC_0067 DSC_0073 DSC_0080 DSC_0139

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อเรา