โครงการประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ

จัดโครงการประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่  28  กรกฎาคม  2559

DSC_0282 DSC_0289  DSC_0287

DSC_0285 DSC_0291

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

 

ติดต่อเรา