รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 8

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

นายพงศ์อนันต์  มัดถาปะโท  นางสาวจริยาวรรณ  ชะรุมรัมย์
 รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 8

วันที่ 5 สิงหาคม 2559
20160805_100720 20160805_095839 20160805_095956 20160805_100004 20160805_100012 20160805_100017 20160805_100020 20160805_100024 20160805_100036 20160805_100039 20160805_100044 20160805_100100 20160805_100142 20160805_100150 20160805_100208 20160805_100247 20160805_100321 20160805_100719 20160805_100720 20160805_100942 20160805_100946 20160805_100951 20160805_101332 20160805_101342 20160805_101349 20160805_101358 20160805_101408 20160805_101410 20160805_101412 20160805_101414 20160805_101429 20160805_101432 20160805_101440 20160805_101442 20160805_101446

ติดต่อเรา