เชิญชวนสวมเสื้อประดับตามสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สวมเสื้อประดับตามสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (สีฟ้า) ตลอดเดือนสิงหาคม 2559

ติดต่อเรา