แจ้งการเปิดเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ เข้าไปปรับแก้ 29 ประการ รอบ 12 เดือน

สพฐ.ได้เปิดเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 เข้าไปปรับแก้ข้อมูล รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.- 15 ก.ย.2559  เพื่อนำข้อมูลไปใช้รายงานผล รอบ 12 เดือน ตัวชี้วัดที่ 8 ตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS)

จึงให้โรงเรียนได้กรอกข้อมูล ให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

copy identity

pictureusrename and partword 2559

ติดต่อเรา