ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

โรงเรียนบ้านลุงพลู ร่วมกับชุมชนบ้านลุงพลู

ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

12 สิงหา มหาราชินี

ณ ฝายน้ำล้น บ้านลุงพลู

เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม  2559

***************

2

3

4

 5

ติดต่อ สพป.สก.1