ขอแจ้งแก้ไขข้อมูลในรูปเล่ม NT ปี 58

ตามที่ในรูปเล่ม NT มีข้อผิดพลาดในเรื่องเครือข่ายคุณภาพการศึกษา และตำแหน่งของผอ.กลุ่มนิเทศฯ

ขอแก้ไขโดยขึ้นไว้ใน Remote drive กลุ่มนิเทศฯ  หากโรงเรียนใดมีความประสงค์ต้องการแก้ไข หรือต้องการ

ใช้ข้อมูลให้ Download เปลี่ยนแปลงได้  (ขออภัยในความผิดพลาดเป็นอย่างยิ่ง) 

ติดต่อเรา