“น้ำซับใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น”

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต และกิจกรรม น้ำซับใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น ณ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

anigif IMG_4098 IMG_4099 IMG_4102 IMG_4112 IMG_4118 IMG_4119 IMG_4120 IMG_4122 IMG_4123 IMG_4126 IMG_4131 IMG_4136 IMG_4142 IMG_4148 IMG_4153 IMG_4161 IMG_4167 IMG_4172 IMG_4180 IMG_4196 IMG_4197 IMG_4204 IMG_4207 IMG_4225 IMG_4243 IMG_4255 IMG_4276 IMG_4288 IMG_4329 IMG_4334 IMG_4337 IMG_4370 IMG_4379 IMG_4402 IMG_4407 IMG_4417 IMG_4418 IMG_4423 IMG_4431 IMG_4432 IMG_4438 IMG_4440 IMG_4445 IMG_4451 sujarit

เว็บไซด์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

 

ถถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา