ลูกเสือยาเสพติด

กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

14 – 16 กรกฏาคม 2559

ณ  โรงเรียนบ้านหนองปรือ

IMG_4333

IMG_3855 IMG_3860 IMG_3879 IMG_3884 IMG_3896 IMG_3898 IMG_3903 IMG_3911 IMG_3914 IMG_3932 IMG_3934 IMG_3943 IMG_3955 IMG_3968 IMG_4020 IMG_4023 IMG_4061 IMG_4077 IMG_4117 IMG_4134 IMG_4137 IMG_4147 IMG_4150 IMG_4154 IMG_4156 IMG_4157 IMG_4177 IMG_4181 IMG_4187 IMG_4199 IMG_4204 IMG_4222 IMG_4231 IMG_4238 IMG_4246 IMG_4248 IMG_4262 IMG_4265 IMG_4269 IMG_4292 IMG_4312 IMG_4332  IMG_4353 IMG_4360

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครู ค.ศ.1

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยโรงเรียน

ติดต่อเรา