รณรงค์ออกเสียงประชามติ

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโดยท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้นำคณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ใน 2หมู่บ้านคือ บ้านน้ำซับและบ้านสารคาม

anigif IMG_3959 IMG_3961 IMG_3965 IMG_3970 IMG_3973 IMG_3975 IMG_3976 IMG_3977 IMG_3978 IMG_3986 IMG_3991 IMG_3993 IMG_3995 IMG_3999 IMG_4009 IMG_4022 IMG_4027 IMG_4028 IMG_4037 IMG_4040 IMG_4041 IMG_4045 IMG_4048 IMG_4052 IMG_4053 IMG_4058 IMG_4059 IMG_4062 IMG_4063 IMG_4069 IMG_4082 IMG_4085 prachamati

เว็บไซด์โรงเรียนบ้านน้ำซับ

เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านน้ำซับ

 

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา