เครือข่ายเด็กไทยฟันดีอำเภอเขาฉกรรจ์ รับการประกวดโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมทันตสุขภาพระดับประเทศ

เครือข่ายเด็กไทยฟันดีอำเภอเขาฉกรรจ์
ตัวแทนเครือข่ายจำนวน 3 โรงเรียนดังนี้
1.โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
2.โรงเรียนตชด.บ้านน้ำอ้อม
3.โรงเรียนบ้านวังรี
รับการประกวดโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมทันตสุขภาพระดับประเทศ
วันที่ 4 สิงหาคม 2559
1 2 4 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ติดต่อเรา