ทำบุญวันพระ

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ไปทำบุญในวันพระแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๘  ณ วัดน้ำซับ

IMG_3845 IMG_3849 IMG_3851 IMG_3855 IMG_3860 IMG_3863 IMG_3864 IMG_3865 IMG_3869 IMG_3881 IMG_3883 IMG_3884 IMG_3886 IMG_3893 IMG_3895 IMG_3896 IMG_3900 IMG_3903 IMG_3904 IMG_3909 IMG_3912 IMG_3916 IMG_3917 IMG_3921 IMG_3925

เฟสบุ๊คโรงเรียนครับ

เว็บไซด์โรงเรียนครับ

 

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา