ประชุมประจำเดือน

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ประชุมคณะครูประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

IMG_3798 IMG_3800 IMG_3801 IMG_3803 IMG_3804 IMG_3805 IMG_3806 IMG_3807 IMG_3810 IMG_3811 IMG_3812 IMG_3814 IMG_3815 IMG_3817 IMG_3820 IMG_3821 IMG_3825 IMG_3827 IMG_3832 IMG_3835 IMG_3836 IMG_3842

เฟสบุ๊คโรงเรียนคลิ๊กเลยครับ

เว็บไซด์โรงเรียนคลิ๊กเลยครับ

 

ถถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา