การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ที่ประชุม สพฐ. ครั้งที่ 10 /2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 มีมติเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1. ให้รวมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนและกิจกรรมวิชาการ เข้าด้วยกัน
2. ปรับกรอบการดำเนินงาน กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 11 ข้อ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ ปรับหลักเกณฑ์การแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2559 (คาดว่าหลักเกณฑ์การแข่งขันจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนสิงหาคม)

3. ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็ปไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

4.การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพป.สระแก้ว เขต 1) คาดว่าจะดำเนินการรับสมัครในเดือนกันยายน 2559 และจัดแข่งขันประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 

ติดต่อเรา