กรอกข้อมูล 29 ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ จะหมดเขต 15 มิ.ย.2557

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไป www.vitheebhuddha.com  โรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อสมัครและ

กรอกข้อมูล 29 ประการ และข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธ ภายในวันที่ 15 มิ.ย.2557  หลังจากนั้น สพฐ.จะปิดเว็บ

ไม่สามารถเข้าไปสมัครหรือกรอกข้อมูลได้ จะมีผลต่อการรายงาน ARS กพร การรับรองการปฏิบัติราชการ

ภาพรวมของ สพป.สระแก้ว เขต 1  ด่วนครับ  หากมีข้อสงสัย สอบถาม ศน.วีรศักดิ์  081-8647350 ครับ

อำเภอเมืองสระแก้ว

1.โรงเรียนบ้านหนองเตียน    2. โรงเรียนบ้านเขาข่า   3.โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่   4.โรงเรียนบ้านคลองหมี 

5.โรงเรียนบ้านโป่รงดาวเรือง 6.โรงเรียนบ้านลุงพลู   7.โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 

อำเภอคลองหาด 

1.โรงเรียนบ้านเขาดิน   2. โรงเรียนบ้านวังวน   3.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

4.โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ สาขาอนุบาลคลองหาด

ติดต่อ สพป.สก.1