วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสุขภาพในช่องปาก เรื่องดอกอัญชัน พาแปรงฟัน ให้สะอาด

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
ขอขอบคุณวิทยากร : คุณครูนิตยา คำสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าผักชี

ที่มาให้ความรู้นวัตกรรมเพื่อสุขภาพในช่องปาก เรื่องดอกอัญชัน พาแปรงฟัน ให้สะอาด

วันที่ 1 สิงหาคม 2559
20160801_125227 20160801_133428 20160801_133034 20160801_132852 20160801_132736 20160801_131541 20160801_131246 20160801_131119 20160801_130229 20160801_125620 20160801_125615 20160801_125455 20160801_125431

ติดต่อเรา