อบรมคุณธรรมปฏิบัติธรรม โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6

อบรมคุณธรรมปฏิบัติธรรม โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2559

โดยมี นายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เป็นประธานในพิธีเปิด

3124

818

1262

1138

4902

7181

3442

6224

ติดต่อเรา