โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม”

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

นำโดยนางวิจิตรา  คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

   จัดกิจกรรม “ วันภาษาไทยแห่งชาติ   ๒๙  กรกฎาคม ”

ณ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  ตำบลเขาสามสิบ  อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

ในวันศุกร์ที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

วันชาติ  วนิชชากร          ถ่ายภาพ/รายงาน

 

 

 

 

ติดต่อเรา