ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านเนินสะอาดได้ตรวจสอบอาคารเรียน เพื่อเตรียมรับฤดูฝนที่มาถึง

พบหลังคาอาคารเรียนมีความชำรุด จึงได้ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน    เชิญชมภาพบรรยากาศค่ะ

1 2 3

ติดต่อเรา