ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ เข้าศึกษาดูงาน

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ณ ห้องประชุมการะเกด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

IMG_9467 IMG_9469 IMG_9470 IMG_9473 IMG_9474 IMG_9475 IMG_9476 IMG_9477 IMG_9478 IMG_9479 IMG_9480 IMG_9481 IMG_9482 IMG_9483 IMG_9485 IMG_9486 IMG_9487 IMG_9489 IMG_9490 IMG_9492 IMG_9494 IMG_9496 IMG_9499 IMG_9500 IMG_9502 IMG_9506 IMG_9507 IMG_9509 IMG_9510 IMG_9511 IMG_9512 IMG_9513 IMG_9514 IMG_9515 IMG_9516 IMG_9517 IMG_9519 IMG_9520 IMG_9521

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา