คุณหมอมาตรวจสุขภาพในช่องปากให้นักเรียน

คุณหมอมาตรวจสุขภาพในช่องปากให้นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
BeautyPlus_20160729181000_save 20160729_125339 20160729_125211 20160729_124852 20160729_124802 20160729_124800 20160729_124716 20160729_124538 20160729_124537 20160729_123449 20160729_123429 20160729_123243 20160729_123224 20160729_123138 20160729_123117 20160729_123100 20160729_120102 20160729_120051

ติดต่อเรา