วันภาษาไทย ร.ร.บ้านคลองนางาม

กิจกรรมวันภาษาไทย โรงเรียนบ้านคลองนางาม

ท่าน ผอ.กาญจนา  สุภาศาสตร์

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนางาม 

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย 29 กรกฎาคม 2559

IMG_6595

IMG_6596 IMG_8285IMG_8287IMG_6597 IMG_6608 IMG_6609 IMG_6610 IMG_6611 IMG_6616 IMG_6617 IMG_6625 IMG_6632 IMG_6635 IMG_6640 IMG_6642 

😛 😛  😛 

มนตรี  ถ่ายภาพ/รายงาน

 

ติดต่อ สพป.สก.1