ฉีดวัคซีนป้องกันโรคและตรวจสุขภาพ

คุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลลุงพลู

มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคและตรวจสุขภาพ

ณ โรงเรียนบ้านลุงพลู

เมื่อวันศุกร์  ที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๙

***************

1

2

4

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา