ผอ.สพป..สระแก้ว เขต ๑ เข้ารับโล่รางวัล ผอ.สพท.ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ได้เข้ารับโล่รางวัลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ระดับยอดเยี่ยม เนื่องในโอกาสการจัดงานโครงการรักภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมท็อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ยังมีนางประไพ ฉายอรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้เข้ารับโล่ศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ระดับดีเด่น และนายหงส์คำ หาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ได้รับโล่โรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ระดับชมเชย ในครั้งนี้ด้วย

0001 002 13664690_1496461670380055_2095588003_n 13672349_1496479990378223_156313545_n 13672530_1496461623713393_1070009615_n 13672556_1496461397046749_826076907_n 13672556_1496480123711543_124578492_n 13816744_1496468153712740_2067704144_n 13819274_1496461497046739_2098720330_n 13867083_1496464197046469_91439958_n 13867109_1496467933712762_149355141_n 13871722_1496461723713383_45677873_n 13871737_1496460663713489_747368076_n 13871771_1496471143712441_1943127700_n 13871792_1496461580380064_937891061_n 13871798_1496471210379101_831455183_n 13871889_1496461287046760_1218424400_n 13872419_1496464263713129_252292737_n 13872493_1496461477046741_724203292_n 13872510_1496461417046747_100779948_n 13872518_1496468000379422_1758874265_n 13872521_1496460690380153_885478793_n 13874909_1496468040379418_577670920_n 13875010_1496468213712734_1430219829_n 13883776_1496464090379813_75117966_n 13883794_1496461597046729_1913444541_n 13883848_1496471260379096_368591436_n 13883894_1496464127046476_1570087585_n 13883918_1496470660379156_554547978_n

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา