ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะคุณหมอจาก รพ.สต.บ้านน้ำซับ ได้เข้ามาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

IMG_3744 IMG_3746 IMG_3747 IMG_3748 IMG_3749 IMG_3750 IMG_3751 IMG_3752 IMG_3753 IMG_3755 IMG_3757 IMG_3758 IMG_3763 waksin

ติดต่อเรา