ตรวจสมุดนักเรียน แบบฝึกหัด ประจำเดือนกรกฎาคม

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว

ตรวจสมุดนักเรียน  แบบฝึกหัด  ประจำเดือนกรกฎาคม

นำทีมโดย ผอ.ชูศรี แนวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) พร้อมด้วยคณะครู

ครูช่วงชั้นที่1 ตรวจสมุดนักเรียน ชั้น ป.4 ป.5 ป.6

ครูช่วงชั้นที่ 2 ตรวจสมุดนักเรียน ชั้น ป.1ป.2ป.3

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
 13876199_821005191332571_5577751307609507308_n 13879364_821005094665914_1190208744430097268_n 13631568_821004991332591_2027758429902349146_n 13669644_821005054665918_1264367184576197861_n

ติดต่อเรา