แจ้งโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้กรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แล้วส่งกลับมายัง [email protected] โดยด่วนด้วยค่ะ

อำเภอเมือง

 1. ธรรมยานประยุต
 2. บ้านแก้ง
 3. คลองหมี
 4. ท่าช้าง
 5. บ้านท่าแยก
 6. บ้านเทศมงคล
 7. บ้านบะขมิ้น
 8. วนาสงเคราะห์
 9. วัดใหม่โพธิ์ทอง
 10. อนุบาลวัดสระแก้ว

อำเภอเขาฉกรรจ์

 1. บ้านเขาน้อยสามัคคี
 2. บ้านคลองสิบสาม

อำเภอวังน้ำเย็น

 1. บ้านแก่งสะเดา
 2. บ้านซับเจริญ
 3. บ้านวังแดง
 4. บ้านหนองสมบูรณ์
 5. บ้านใหม่สระบุรี
 6. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6

อำเภอวังสมบูรณ์

 1. บ้านวังดารา
 2. บ้านวังทอง
 3. วังไผ่
 4. วังศรีทอง

อำเภอคลองหาด

 1. บ้านเขาตาง้อก
 2. บ้านซับน้อย
 3. บ้านวังปืน
 4. สามัคคีราษฎร์บำรุง
 5. อนุบาลคลองหาด
 6. สาขาบ้านเขาช่องแคบ

111

ติดต่อเรา