ขอเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพ

ขอเชิญร่วมประกอบพิธีฌาปนกิจศพ นายปิยะวัตร์  ศิริโสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วันเสาร์ที่  30  กรกฎาคม  2559 ณ วัดโคกสามัคคี  ต.โกรกแก้ว  อ.โนนสุวรรณ  จ.บุรีรัมย์  เวลา  15.00 น.

ติดต่อเรา