๖๔ พรรษา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครบรอบ ๖๔ พรรษา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู ทหาร ตำรวจ และพ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๖๕ รูป จากนั้นได้ร่วมลงนามถวายพระพร และกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ข้าราชการที่ดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

001 002 003 13631582_676097285871038_1418998978636587769_n 13645084_676097872537646_7087816037266909149_n 13680606_676098809204219_4357020701165821637_n 13680727_676097242537709_4522902572749951960_n 13681730_1263063407051744_1749048159_o 13782257_676097302537703_507505237035821024_n 13833137_1263063340385084_1743867840_o 13833317_1263063430385075_499570087_o 13833402_1263063293718422_2142044069_o 13835474_1263063277051757_1680295747_o 13835613_1263063323718419_1913096384_o 13835832_1263063460385072_1375943851_o 13835865_1263063503718401_1270709766_o 13838466_1263063283718423_626471735_o 13839899_1263063423718409_1774169614_o 13872681_676097095871057_1557150796312240374_n 13876198_676097109204389_2880005699895887543_n 13876294_676097619204338_8261897167001583954_n 13876301_676098815870885_3312056396955309239_n 13880187_676098529204247_120824025025298965_n 13880327_676098415870925_4355411476026741618_n 13882276_676098035870963_4193012115692460760_n 13882438_676097409204359_1471081815749726535_n

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา