อบรมการเฝ้าระวัง และแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ครูสุพิน ชุมพา และครูถนอมจิตร พอใจ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมอบรมโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ

IMG_3670 IMG_3677 IMG_3679 IMG_3680 IMG_3682 IMG_3683 IMG_3686 IMG_3687 IMG_3688 IMG_3689 IMG_3690 IMG_3692 IMG_3693 IMG_3694 IMG_3695 IMG_3696 IMG_3697 IMG_3698 IMG_3700 IMG_3704 IMG_3705 IMG_3707 IMG_3708 IMG_3709 IMG_3710 IMG_3711 IMG_3712 IMG_3713 IMG_3714 IMG_3715 IMG_3716 IMG_3717 IMG_3718 IMG_3719 IMG_3720 IMG_3722 IMG_3723 IMG_3724 IMG_3726 IMG_3731 IMG_3732 IMG_3733 IMG_3734 IMG_3736 IMG_3739 IMG_3741 IMG_3742 IMG_3743 roonrang

เฟสบุ๊คโรงเรียนคลิ๊กเลยครับ

เว็ปไซด์โรงเรียนคลิ๊กเลยครับ

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา