ทำบุญวันพระ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ร่วมทำบุญเนื่องในวันพระ ณ วัดน้ำซับ

2701 IMG_3619 IMG_3620 IMG_3621 IMG_3625 IMG_3626 IMG_3628 IMG_3629 IMG_3636 IMG_3637 IMG_3639 IMG_3640 IMG_3642 IMG_3643 IMG_3645 IMG_3647 IMG_3648 IMG_3649 IMG_3650 IMG_3651 IMG_3652 IMG_3657 IMG_3658 IMG_3661 IMG_3663 IMG_3665

เว็บไซด์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญคลิ๊กเลยครับ

เฟสบุ๊คโรงเรียนคลิ๊กเลย

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา