พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน ๙ รูป  และมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

IMG_0257 IMG_0354 IMG_0353 IMG_0352 IMG_0350 IMG_0349 IMG_0348 IMG_0347 IMG_0346 IMG_0345 IMG_0344 IMG_0342 IMG_0340 IMG_0339 IMG_0338 IMG_0336 IMG_0334 IMG_0333 IMG_0331 IMG_0329 IMG_0328 IMG_0327 IMG_0326 IMG_0325 IMG_0324 IMG_0323 IMG_0322 IMG_0320 IMG_0318 IMG_0317 IMG_0316 IMG_0314 IMG_0312 IMG_0311 IMG_0310 IMG_0309 IMG_0307 IMG_0305 IMG_0304 IMG_0303 IMG_0302 IMG_0301 IMG_0299 IMG_0297 IMG_0296 IMG_0295 IMG_0293 IMG_0291 IMG_0288 IMG_0287 IMG_0286 IMG_0285 IMG_0284 IMG_0283 IMG_0282 IMG_0280 IMG_0278 IMG_0277 IMG_0276 IMG_0275 IMG_0274 IMG_0273 IMG_0272 IMG_0271 IMG_0270 IMG_0269 IMG_0268 IMG_0267 IMG_0266 IMG_0265 IMG_0264 IMG_0262 IMG_0261 IMG_0260

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ       ถ่ายภาพ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา