เข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายปางสีดา วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559     ณ โพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว

_9031

3281

4387

4624

4638

5063

5194

5364 7998

8265

ติดต่อเรา