ให้ ร.ร.ในสังกัดตรวจสอบรายชื่อของข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสือ สพป.สก.เขต 1 ที ศธ 04153/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

IMG_0001

ติดต่อเรา