แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทุกแห่ง/ดาราสมุทรสระแก้ว/สุภวิทย์

      แจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559  ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม มารายงานตัว ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ หอประชุมบุญนาค (รวมใจภักดิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  การแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ  ผ้าผูกคอลูกเสือจังหวัด  รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ 

ติดต่อเรา