การกรอกข้อมูลการอ่านนักเรียนชั้นป.1-4

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลการอ่านของนักเรียนชั้นป.1-4 หรือโรงเรียนที่กรอกแล้วมีปัญหาในการกรอก

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล Excel จาก Remote drive มากรอกข้อมูลใหม่ และส่งข้อมูลทาง Mail :

[email protected]  ดำเนินการให้เแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25  สิงหาคม 2559  ส่วนข้อมูลของโรงเรียน

ขอให้กรอกใน สพป.สระแก้ว เขต 1 SK 1 Cloud  เหมือนเดิม

ติดต่อเรา