ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง หอประชุมบุนนาค สพป.สระแก้ว เขต 1 สำหรับวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ให้ครูทุกคนที่เข้ารับการอบรมให้นำโน๊ตบุ๊ค และสายไฟมาด้วย

ติดต่อเรา