สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมงาน กศน.สัญจร

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงาน กศน.สัญจร ๒๕๕๗ มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน จังหวัดสระแก้ว  ณ สวนกาญจนาภิเษก ร.๙ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีนายชาญวิทย์ ทันสุวรรณ์ รองเลขา กศน. เป็นประธาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

IMG_8214 IMG_8220 IMG_8226 IMG_8229 IMG_8240 IMG_8246 IMG_8255 IMG_8260 IMG_8262

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ/ถ่ายภาพ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา