นิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายภัครธรธณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ นายไสว สารีบท ได้เข้ารับมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ และเข้าร่วมการแข่งขันฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในครั้งนี้ด้วย

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_9073 IMG_9074 IMG_9075 IMG_9077 IMG_9079 IMG_9082 IMG_9083 IMG_9084 IMG_9089 IMG_9093 IMG_9094 IMG_9095 IMG_9099 IMG_9103 IMG_9106 IMG_9120 IMG_9121 IMG_9122 IMG_9123 IMG_9124 IMG_9128 IMG_9130 IMG_9131 IMG_9133 IMG_9136 IMG_9138 IMG_9139 IMG_9140 IMG_9141 IMG_9142 IMG_9143 IMG_9147 IMG_9149 IMG_9151 IMG_9153 IMG_9154 IMG_9155 IMG_9156 IMG_9157 IMG_9158 IMG_9159 IMG_9160 IMG_9161 IMG_9162 IMG_9164 IMG_9165 IMG_9166 IMG_9170 IMG_9171 IMG_9183

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา