ตรวจฟันกันหน่อย

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คุณหมอจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน้ำซับได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ……ขอบคุณครับ

fun1 IMG_3498 IMG_3500 IMG_3501 IMG_3502 IMG_3504 IMG_3506 IMG_3508 IMG_3509 IMG_3510 IMG_3511 IMG_3512 IMG_3515 IMG_3522 IMG_3526 IMG_3527 IMG_3528 IMG_3529 IMG_3530 IMG_3531 IMG_3532 IMG_3533 IMG_3534 IMG_3535 IMG_3536 IMG_3538 IMG_3539 IMG_3540 IMG_3541 IMG_3543 IMG_3544 IMG_3545 IMG_3548 IMG_3551 IMG_3552 IMG_3555 IMG_3557 IMG_3561 IMG_3568

เฟสบุ๊คโรงเรียน

เว็บไซด์โรงเรียน

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา