งานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนต้นแบบแห่งความดี

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนต้นแบบแห่งความดี

ในงาน “บัวบาทยาตรา ชุมชนแห่งความดี  ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่  8-10  กรกฎาคม  255913658982_1163413930381717_5788431912389872637_n 13606534_1163413227048454_5296469524214986010_n13592411_852976824833757_2424386474828265393_n 13592726_852976968167076_3383080700682988883_n 13612228_853985974732842_3599022407685393168_n 13615410_1163413343715109_659196373270564491_n

ติดต่อเรา