ผู้ใหญ่ใจดีจัดกิจกรรมเพื่อเด็กนักเรียน ร.ร.บ้านคลองนางาม

โรงเรียนบ้านคลองนางาม

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี  

ทีมงานยันหว่าง & Freedom Runner Biker Korat 

จัดกิจกรรมเพื่อเด็กนักเรียน ร.ร.บ้านคลองนางาม

16 กรกฎาคม 2559

IMG_7834 IMG_7839

IMG_7935

IMG_6587 IMG_6591 IMG_7863 IMG_7881 IMG_7907 IMG_7912 IMG_7947 IMG_7951 IMG_7954 IMG_7969 IMG_7975 IMG_7999 IMG_8032 IMG_8054 IMG_8055 IMG_8081 IMG_8092 IMG_8119 IMG_8125 IMG_8138

😛  😛   😛 

มนตรี  ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา